Integritetspolicy Svettiga

Om vår integritetspolicy

Svettiga bryr sig om din integritet. Därför behandlar vi endast data som vi behöver för (förbättringen av) våra tjänster och hanterar den information som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster noggrant. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och Svettigas tjänster som härrör från den. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 16/06/2018, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också hur vi lagrar dina uppgifter, hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du har försett oss med.
Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, vars kontaktuppgifter finns i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandlingen

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter dem lagras), vilka säkerhetstekniker vi använder och för vem uppgifterna är tillgängliga.

Webshop mjukvara / WooCommerce

Vår butik är utvecklad med mjukvara från WooCommerce, vi har valt för vårt webbhotell EK Hosting. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för våra tjänster delas med denna part. EK Hosting har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för annat ändamål. EK Hosting är enligt det avtal vi har med dem skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar användningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra förlust av data.

Webbhotell / EK Hosting

Vi använder webbhotell och e-posttjänster från EK Hosting. EK Hosting behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. Ek Hosting har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Ek Hosting är bunden av avtalet till sekretess.

E-post och e-postlistor

Skicka i blått

Vi skickar våra e-postnyhetsbrev med SendinBlue. SendinBlue kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats ser du länken “avsluta prenumeration”. Du kommer inte att få vårt nyhetsbrev längre. Dina personuppgifter kommer att lagras säkert av SendinBlue. SendinBlue använder cookies och annan internetteknik som ger insikt i om e-postmeddelanden öppnas och läses. SendinBlue förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för ytterligare förbättring av sina tjänster och att dela information med tredje part för detta ändamål.

Kontor 365

För vår vanliga affärse-posttrafik använder vi tjänsterna från Office365. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. Office365 har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningshandläggare

Mollie

För att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop använder vi Mollie plattform. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt din betalningsinformation, såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och, i detta sammanhang, att dela (anonymiserad) data med tredje part. Alla ovan nämnda skyddsåtgärder för skydd av dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster som det anlitar tredje part för. Mollie kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är lagligt tillåtet.

Frakt och logistik

DHL/DPD

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att leverera ditt paket till dig. Vi använder oss av DHL:s och DPD:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med DHL och DPD. DHL och DPD kommer endast att använda dessa uppgifter för att fullgöra avtalet. I händelse av att PostNL anlitar underleverantörer kommer DHL och DPD även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Fakturering och redovisning

e-bokföring

För vår administration och bokföring använder vi oss av E-bokföring. Vi delar ditt namn, adress och information om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter överförs och lagras på ett skyddat sätt. E-bookhouden är bunden till sekretess och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. E-bokföring kommer inte att använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som beskrivs ovan.

Externa försäljningskanaler

Bol.com, Amazon, Ebay

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Bol, Amazon och Ebays plattform. Om du gör en beställning via denna plattform delar Bol, Amazon och Ebay din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder dessa uppgifter för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust och obehörig användning.

Syfte med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information – annat än på din begäran – för att kontakta dig vid ett senare tillfälle, kommer vi att be dig om ditt uttryckliga tillstånd. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part annat än för att uppfylla redovisnings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna till sekretess genom avtal mellan dem och oss eller genom en ed eller juridisk förpliktelse.

Automatiskt insamlade data

Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete med skatte- och kriminalforskning

I förekommande fall kan Svettiga vara skyldig att dela dina uppgifter i samband med skatte- eller brottsutredningar av myndigheter. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att göra motstånd inom lagens möjligheter.

Lagringsvillkor

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. I enlighet med gällande administrativa skyldigheter är vi skyldiga att behålla fakturor som innehåller dina (personliga) uppgifter; vi kommer därför att behålla dessa uppgifter så länge som tillämplig period varar. Däremot har anställda inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som ett resultat av dina instruktioner.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Vi kommer nedan att förklara vilka dessa rättigheter är och hur du kan utöva dem. För att förhindra missbruk kommer vi endast att skicka kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du önskar få uppgifterna till en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi för ett register över slutförda förfrågningar; i fallet med en glömsk begäran, för vi ett anonymt register. Du kommer att få alla kopior och data i det maskinläsbara formatet som vi använder i våra system. Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Besiktningsrätt

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar, eller har behandlat, och som hänför sig till dig eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan skicka en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en kopia av alla uppgifter till den e-postadress vi har registrerat tillsammans med en lista över de processorer som innehar dessa uppgifter och den kategori under vilken vi har lagrat dem.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få rättade de uppgifter som vi behandlar, eller har behandlat, och som avser dig eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan skicka en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på den e-postadress vi har registrerat att uppgifterna har ändrats.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar, eller låter behandla, som hänför sig till dig eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på e-postadressen förutsatt att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du häver begränsningen.

Rätt till portabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter vi behandlar, som avser dig eller kan spåras tillbaka till dig, utförda av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra processorer eller tredje parter till den e-postadress som vi har fått. Med all sannolikhet kommer vi inte att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster i ett sådant fall, eftersom en säker sammankoppling av datafiler inte längre kan garanteras.

Invändningsrätt och andra rättigheter

När tillfälle uppstår har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Svettiga. Om du invänder kommer vi omedelbart att upphöra med databehandlingen i avvaktan på att din invändning avgörs. Om din invändning är välgrundad kommer vi att förse dig med kopior och/eller kopior av de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och avbryter sedan behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du anser att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Småkakor

Google Analytics

Via vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten “Analytics”. Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna processor kan enligt tillämpliga lagar och förordningar vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi har inte auktoriserat Google att använda analysinformationen som erhållits för andra Google-tjänster.

Cookies från tredje part

I händelse av att mjukvarulösningar från tredje part använder cookies kommer detta att anges i denna sekretesspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn påverkar hur vi redan behandlar uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

Kontaktuppgifter

Svettiga, en del av Skog Och Harv BV

Postadress: Heesterkanterstrasse 8, 49824 Laar i Tyskland E kontakta@svettiga.com

(inte en besöksadress!)